תהילים 9 ו 10: שבחים שידול

תהילים ט' ו-9 קשורים זה לזה. בעברית, כמעט כל בית מבין השניים מתחיל באות הבאה של האלפבית העברי. יתר על כן, שני התהילים מדגישים את התמותה האנושית (ט, כ; י, י"ח) ושניהם מזכירים את הגויים (ט, ה; ט"ו; י"ז; י"ט-כ"ו; י, טז). בתרגום השבעים, שני המזמורים רשומים כאחד.

במזמור 9, דוד מהלל את אלוהים על כך שביטא את צדקתו במערכת המשפט בעולם, ועל היותו שופט אמיתי ונצחי עליו הנגלים יכולים לשים אמון.

שבח: הכרזת הצדק

תהילים 9,1-13
מנהל המקהלה. אלמות לאבן. מזמור. מדוד. אני רוצה להלל את [ך], אלוהים, בכל ליבי, אני רוצה לספר את כל הניסים שלך. בך אני רוצה לשמוח ולשמוח, אני רוצה לשיר על שמך, עליון, בזמן שאויבי נסוגים, נופלים ומתאבדים לפני פניך. כי עשית את צדקתי ואת ענייני; אתה על כס המלכות, שופט צדיק. נזפת בגויים, מסרת לרשעים, מחקת את שמם לנצח נצחים; האויב גמור, מרוסק לנצח; הרסתם ערים, זכרם נמחק. ה' יושב לנצח, הוא העמיד את כסאו למשפט. והוא, ישפוט את העולם בצדק, ישפוט את העמים בצדק. אבל ה' הוא חג גדול לעשוקים, חג גדול בעת צרה. בטח בך היודע את שמך; כי לא עזבת את המבקשים אותך ה'. שירו לה' יושב בציון, הכריזו על מעשיו בעמים! כי מי שחוקר את הדם השפוך חשב עליהם; הוא לא שכח את זעקות האומללים. מזמור זה מיוחס לדוד ויש לשיר אותו על הלחן של למות למען הבן, כפי שאנו קוראים בתרגומים אחרים. עם זאת, מה זה אומר בדיוק לא ברור. בפסוקים א'-ג' משבח דוד בלהט את ה', מספר על ניסיו ושמח בו לשמוח ולהללו. נס (פירוש המילה העברית משהו יוצא דופן) משמש לעתים קרובות בתהילים כאשר מדברים על מעשי ה'. הסיבה לשבחו של דוד מתוארת בפסוקים ד'-ו'. אלוהים נותן לצדק לשלוט (ו. 4) על ידי עמידה על דוד. אויביו נרתעים (ו. 4) ונהרגים (ו. 6) ואפילו העמים הושמדו (ו. 15; 17; 19-20). תיאור כזה מתאר את דעיכתם. אפילו שמות העמים האליליים לא יישמרו. הזיכרון וההנצחה שלהם לא יהיו קיימים יותר (ו. 7). כל זה קורה מכיוון שאלוהים, לפי דוד, הוא אלוהים צודק ואמיתי ומדבר משפט כדור הארץ מכסאו (פס. 8ו). דוד מיישם את האמת והצדקה הזו גם על אנשים שחוו עוול. אלו שדוכאו, התעלמו והתעללו על ידי העם, יקומו שוב על ידי השופט הצדיק. ה' הוא ההגנה והמגן שלהם בעת צרה. מכיוון שהמילה העברית למקלט משמשת פעמיים בפסוק ט', ניתן להניח שלביטחון והגנה תהיה חשיבות רבה. על ידי הכרת הבטיחות וההגנה של אלוהים, אנו יכולים לסמוך עליו. הפסוקים מסתיימים באזהרה לאנשים, במיוחד לאלה שאלוהים לא שוכח (ו. 13). הוא מבקש מהם להלל את אלוהים (V2) ולספר על מה שהוא עשה עבורם (ו.

תפילה: עזרה לעניים

תהילים 9,14-21
רחם עלי, אלוהים! ראה את אומללותי מצד שונאי, מרים אותי משערי המוות: כדי לתת את כל שבחיך בשערי בת ציון, לשמח על ישועתך. האומות שקועות בבור שעשה אותן; כף הרגל שלהם לכודה ברשת שהסתירו. האל גילה את עצמו, הוא הפעיל שיפוט: הרשעים הסתבכו בעבודת ידיו. היגג'און. יהי רצון שהרשעים יפנו לשאול, כל העמים ששוכחים את אלוהים. כי העניים לא יישכחו לנצח, התקווה לעניים אבדה לנצח. קום, אלוהים, לאדם אין אלימות! יהי רצון שהעמים ישפטו לפניך! הטיל עליהם פחד, אלוהים! יהי רצון שהאומות יידעו שהם בני אדם!

ביודעו על ישועתו של אלוהים, דוד קורא לאלוהים לדבר אליו בסבלו ולתת לו סיבה לשבח. הוא מבקש מאלוהים לראות שהוא נרדף על ידי אויביו (פס' 14). בסכנת מוות קרא לאלוהים שיציל אותו משערי המוות (פס' 14; ראה איוב ל"ח, י"ז; תהילים ל"ז, י"ח, ישעיהו ל"ח, י). כשינצל, היה מספר לכולם על גדלות ה' וכבודו ושמח בשערי ציון (פס' 38).

תפילתו של דוד התחזקה בזכות האמון העמוק שלו באלוהים. בפסוקים 16-18 דוד מדבר על קריאתו של אלוהים להשמדת העושים. פסוק 16 נכתב כנראה בזמן ההמתנה להשמדת האויב. אם כן, דוד חיכה שהיריבים יפלו לבורותיהם. ואולם צדקת ה' ידועה בכל מקום, כהרשע שהרעים פוגעים בהם. גורלם של הרשעים מנוגד לגורלם של העניים (פס' יח-יט). תקוותך לא תאבד, היא תתגשם. למי שדוחה ומתעלם מאלוהים אין תקווה. תהילים ט' מסתיים בתפילה שאלוהים יקום וינצח ויתן לצדק לשלוט. פסק דין כזה יגרום לגויים להבין שהם בני אדם ואינם יכולים לדכא את אלה ששמים מבטחו באלוהים.

במזמור זה ממשיך דוד את תפילתו ממזמור ט 'בכך שהוא מבקש מאלוהים שלא יחכה עוד כדי לשפוט. הוא תיאר את כוחם המוחלט של הרשעים נגד אלוהים ונגד בני האדם ואז נאבק עם אלוהים כדי לקום ולנקום את העניים על ידי השמדת הרשעים.

תיאור הרעים

תהילים 10,1-11
מדוע, אדוני, אתה עומד מרחוק ומתחבא בעת צרה? הרשעים רודפים אחרי עניים ביהירות. אתה נתפס על ידי ההתקפות שהם יצרו. כי הרשעים מתפארים בגלל רצון נפשו; והחילולנים החמדנים, הוא מתעב את ה '. הרשעים [חושבים] ביהירות: הוא לא יחקור. זה לא אלוהים! כל מחשבותיו. דרכיו תמיד מוצלחות. שיפוטייך גבוהים למעלה, רחוקים ממנו; כל יריביו - הוא נושף עליהם. הוא אומר בליבו: לא אסלח, ממין למין בשום מזל. פיו מלא קללה, מלא ערמומיות ודיכוי; מתחת ללשונו מצוקה ואסון. הוא יושב במארב של החצרות, במסתור הוא הורג את החפים מפשע; עיניו מביטות אחרי האיש המסכן. הוא אורב במסתור כמו אריה בסבך שלו; הוא אורב לתפוס את האומלל; הוא תופס את האומלל על ידי משיכתו לרשתו. הוא מתנפץ, משתופף; והעניים נופלים על ידי [כוחותיו] האדירים. הוא אומר בלבו: אלוהים שכח, הסתיר את פניו, הוא לא רואה לנצח!

החלק הראשון של מזמור זה הוא תיאור כוחם הרשע של הרשעים. בהתחלה הסופר (כנראה דוד) מתלונן בפני אלוהים, שנדמה שהוא אדיש לצרכי העניים. הוא שואל מדוע נראה שאלוהים לא נמצא בעוול הזה. השאלה מדוע היא המחשה ברורה של איך אנשים מדוכאים מרגישים כשהם זועקים לאלוהים. שימו לב למערכת היחסים המאוד כנה והפתוחה הזו בין דוד לאלוהים.

בפסוקים 2-7 דוד מרחיב אז על טיבם של היריבים. בגאווה, יהירות ותאוות בצע (פס' 2) הרשעים מכים את החלשים ומדברים על אלוהים במונחים מגונים. האדם הרשע מתמלא גאווה ונדיבות ואינו נותן מקום לאלוהים ולמצוותיו. אדם כזה בטוח שלא יחרוג מרשעתו. הוא מאמין שהוא יכול להמשיך במעשיו באין מפריע (פס' 5) ושלא יחווה שום קושי (פס' 6). דבריו שגויים והרסניים והם גורמים לקושי ואסון (פס' 7).

בפסוקים 8-11 דוד מתאר את הרשעים כאנשים שאורבים בסתר וכאריה תוקפים את קורבנותיהם חסרי ההגנה, ומושכים אותם כמו דייג ברשתם. תמונות האריות והדייגים הללו מזכירות חישוב אנשים שרק מחכים לתקוף מישהו. הקורבנות נהרסים על ידי הרשעים, ומכיוון שאלוהים אינו ממהר לישועה, הרשעים משוכנעים שאלוהים לא דואג להם ולא דואג להם.

אנא תגמול

תהילים 10,12-18
קום אדוני! אלוהים ירים את ידך! אל תשכח את האומללים! מדוע מותר לרשאים לזלזל באלוהים, לדבר בליבו: "לא תשאלי?" ראית את זה, מבחינתך, אתה מסתכל על מצוקות ואבל כדי לקחת זאת בידך. האיש המסכן, ללא האב, משאיר לך אותו; אתה עוזר. שברו את זרוע הרשעים והרשעים! לחוש את רשעותו, כך שלא תוכל למצוא אותה יותר! האדון מלך תמיד ולתמיד; האומות נעלמו מאדמתו. שמעת את רצונו של העניו, אדוני; אתה מחזק את לבה, תן לאוזן שלך לשים לב לתקן את היתום והמדוכא כך שבעתיד אף אחד עלי אדמות לא יתכווץ.
בתפילה כנה לתגמול ונקמה, דוד קורא לאלוהים לקום (ט, 9) ולעזור לחסרי ישע (20, 10). אחת הסיבות לבקשה זו היא שאסור לתת לרשעים לבזות את ה' ולהאמין שהם ייצאו מזה. יש לרגש את ה' לענות כי החלשים סומכים על כך שאלוהים רואה את הצורך ואת כאבם והוא עוזרם (פס' 9). בעל התהילים שואל במפורש על חורבן הרשעים (פס' 14). גם כאן התיאור מאוד ציורי: לשבור את היד כדי שלא יהיה לך יותר כוח. אם אלוהים באמת מעניש את הרשעים בצורה זו, אז הם יצטרכו לענות על שאלות על מעשיהם. דוד כבר לא יכול היה לומר שאלוהים לא דואג למדוכאים ושופט את הרשעים.

בפסוקים 16-18 מסתיים המזמור בביטחון בטוח של דוד שאלוהים שמע אותו בתפילתו. כמו בתהילים ט, הוא מכריז על שליטתו של אלוהים למרות כל הנסיבות (פס' ט, ז). העומדים בדרכו יאבדו (פס' ט, ג; ט, ה; ט, טו). דוד היה בטוח שאלוהים ישמע את תחינותיהם וזעקותיהם של המדוכאים וייקח עליהם אחריות כדי שלרשעים, שהם רק בני אדם (ט, כ), לא יהיה עוד כוח עליהם.

תקציר

דוד מניח את ליבתו בפני אלוהים. הוא לא מפחד לספר לו על דאגותיו וספקותיו, אפילו לא על ספקותיו לגבי אלוהים. בכך הוא נזכר שאלוהים הוא נאמן וצדיק וכי מצב בו נראה שאלוהים אינו נוכח הוא זמני בלבד. זו תמונת מצב. אלוהים יהיה ידוע במי שהוא: מי שאכפת לו, קם לחסרי ישע ומדבר צדק עם הרשעים.

זוהי ברכה גדולה שתעדנו את התפילות הללו מכיוון שגם אנחנו יכולים לחוש רגשות כאלה. התהילים עוזרים לנו לבטא אותם ולהתמודד איתם. הם עוזרים לנו לזכור שוב את אלוהינו הנאמן. תן לו שבח והביא לפניו את רצונותיך ורצונותיך.

מאת טד ג'ונסטון


PDFתהילים 9 ו 10: שבחים שידול