ישו הוא הפיוס שלנו

272 ישו הפיוס שלנושנים רבות צמתי ביום הכיפורים (בגרמנית: יום הכיפורים), יום החג היהודי הגבוה ביותר. עשיתי זאת מתוך אמונה שגויה שהתפייסתי עם אלוהים על ידי ויתור מוחלט על מזון ונוזלים באותו יום. רבים מאיתנו אולי עדיין זוכרים את דרך החשיבה המוטעית הזו. עם זאת הוסבר לנו, הכוונה לצום ביום הכיפורים הייתה בהתפייסות שלנו (בן-אונג [=אימוץ לבנים, הערה Ü]) עם אלוהים להשיג באמצעות מעשינו. תרגלנו מערכת דתית של חסד פלוס יצירות - התעלמות מהמציאות שבה ישוע הוא הפיוס שלנו. אולי אתה עדיין זוכר את המכתב האחרון שלי. זה היה על ראש השנה, ראש השנה היהודי, המכונה גם יום החצוצרות. סיימתי ואמרתי שישוע תקע בחצוצרה אחת ולתמיד והיה אדון השנה - אכן, אדון כל הזמנים. כמסיים את ברית ה' עם ישראל (הברית הישנה), ישוע, בורא הזמן, שינה את כל הזמנים לנצח. זה נותן לנו את נקודת המבט של הברית החדשה על ראש השנה. אם גם אנחנו מסתכלים על יום הכיפורים בעיניים על הברית החדשה, אנחנו מבינים שישוע הוא הפיוס שלנו. כפי שקורה בכל ימי החג של ישראל, יום הכיפורים מציין את אישיותו ועבודתו של ישוע למען ישועתנו ופיוסנו. בברית החדשה הוא מגלם את מערכת הליטורגיה הישראלית הישנה בדרך חדשה.

כעת אנו מבינים שחגיות הלוח העברי הצביעו על ביאת ישוע ולכן הם לא מעודכנים. ישוע כבר בא והנהיג את הברית החדשה. אז אנחנו יודעים שאלוהים השתמש בלוח השנה ככלי שיעזור לנו לדעת מיהו ישוע באמת. כיום ההתמקדות שלנו היא בארבעת האירועים העיקריים בחייו של ישו - לידתו, מותו, תחייתו והתעלותו של ישוע. יום כיפור הצביע על פיוס עם אלוהים. אם ברצוננו להבין מה מלמדת אותנו הברית החדשה על מותו של ישוע, עלינו להתבונן במודלים של הברית הישנה של הבנה ופולחן הכלולים בברית אלוהים עם ישראל (הברית הישנה). ישוע אמר שכולם נושאים עליו עדות (יוחנן 5,39-אחד).
 
במילים אחרות, ישוע הוא העדשה שדרכה נוכל לפרש נכון את התנ"ך כולו. כעת אנו מבינים את הברית הישנה (הכוללת את הברית הישנה) דרך עדשת הברית החדשה (עם הברית החדשה שישוע המשיח הגשים במלואה). אם נמשיך בסדר הפוך, מסקנות שגויות יובילו אותנו להאמין שהברית החדשה לא תתחיל עד לביאתו השנייה של ישוע. הנחה זו היא טעות מהותית. יש הסבורים בטעות שאנו נמצאים בתקופת מעבר בין הברית הישנה לחדשה ועל כן אנו מחויבים לקיים את ימי החג העברי.

במהלך כהונתו עלי אדמות, ישוע הסביר את האופי הטנטטיבי של ליטורגיית הפולחן הישראלי. למרות שאלוהים הורה על צורת פולחן מיוחדת, ישוע ציין שהיא תשתנה דרכו. הוא הדגיש זאת בשיחה עם האישה בבאר בשומרון (יוחנן 4,1-25). אני מצטט את ישו שהסביר לה שהפולחן של עם אלוהים לא יהיה מוגבל יותר לירושלים או למקומות אחרים. במקום אחר הוא הבטיח שבכל מקום שיתאספו שניים או שלושה, הוא יהיה ביניהם8,20). ישוע אמר לאישה השומרונית שעם סיום כהונתו עלי אדמות, לא יהיה עוד דבר כזה מקום קדוש.

שימו לב למה שהוא אמר לה:

  • יגיע הזמן שלא תעבדו את האב לא על ההר הזה ולא בירושלים.
  • הזמן מגיע והוא עתה שבו מתפללים אמיתיים יעבדו את האב ברוח ובאמת; כי האב רוצה גם מתפללים כאלה. אלוהים הוא רוח, והסוגדים לו חייבים לעבוד אותו ברוח ובאמת (יוחנן 4,21-אחד).

בהצהרה זו ביטל ישוע את חשיבות טקס הפולחן הישראלי – שיטה שנקבעה בתורת משה (הברית הישנה). ישוע עשה זאת מכיוון שבאופן אישי הוא ימלא כמעט את כל ההיבטים של המערכת הזו - עם המקדש בירושלים כמרכז - בדרכים המגוונות ביותר. הצהרתו של ישוע לאישה השומרונית מלמדת שאין עוד צורך במספר רב של שיטות פולחן על פי הדרך המילולית הקודמת. מאחר שמתפללי ישוע האמיתיים אינם צריכים עוד לנסוע לירושלים, הם אינם יכולים עוד לדבוק במרשמים הכתובים בתורת משה, שבהם שיטת הפולחן העתיקה הייתה תלויה בקיומו ובשימושו של המקדש.

כעת אנו עוזבים את שפת הברית הישנה ופונים לחלוטין לישו; אנו עוברים מצל לאור. מבחינתנו, משמעות הדבר היא שאנו מאפשרים לישו לקבוע באופן אישי את הבנתנו לפיוס בתפקידו כמתווך היחיד בין אלוהים לאנושות. כבן האלוהים, ישוע הגיע למצב, שנסיבותיו הוכנו עבורו בישראל הרבה לפני כן, ופעל כדין ויצירתי להגשמת הברית כולה, הכוללת גם את מילוי יום הכיפורים.

בספרו התגלמות, האדם והחיים של ישו, TF Torrance מסביר כיצד ישוע עשה את הפיוס שלנו עם אלוהים: ישוע לא דחה את דרשותיו של יוחנן המטביל על הכרזת הדין: בחייו של ישוע כאדם ולפני כן במיוחד באמצעות במותו של ישוע, אלוהים מוציא לפועל את פסק דינו על הרוע לא רק על ידי הכריחתו לטאטא במכת כוח אחת, אלא על ידי צלילה מלאה למעמקים העמוקים ביותר של הרוע, כדי להסיר כל כאב, אשמה וסבל. מכיוון שאלוהים עצמו נכנס לקחת על עצמו את כל הרעות האנושיות, להתערבותו בענווה יש כוח עצום ונפיץ. זה הכוח האמיתי של אלוהים. זו הסיבה שהצלב (המת על הצלב) עם כל העדינות, הסבלנות והחמלה הבלתי ניתנת לניתוק הוא לא רק מעשה של גבורה מתמשכת ומדהימה מבחינה ויזואלית, אלא המעשה העוצמתי והתוקפני ביותר, כפי שמעולם לא חוו שמים וארץ: לתקוף את אהבת האל הקדושה נגד חוסר האנושיות של האדם ונגד עריצות הרוע, נגד כל ההתנגדות המתנשאת של החטא (עמוד 150).

אם מתייחסים לפיוס רק להסדר משפטי במובן של להבין את עצמך שוב עם אלוהים, אז זה מוביל להבנה לא מספקת לחלוטין, כפי שלצערנו יש לנוצרים רבים כיום. למבט כזה אין עומק ביחס למה שעשה ישוע לטובתנו. כחוטאים אנו זקוקים ליותר מחופש מעונש על חטאינו. אנו זקוקים למכת ההרג שנגרמת לחטא עצמו כדי להימגר מטבענו.

זה בדיוק מה שישוע עשה. במקום לטפל רק בסימפטומים, הוא פנה לסיבה. ניתן לתאר את הסיבה הזו בצורה מאוד מתאימה כ"התבטלותו של אדם", המבוססת על ספר מאת בקסטר קרוגר. כותרת זו מבטאת את מה שישוע השיג לבסוף באמצעות הפיוס של אנשים עם אלוהים. כן, ישוע שילם את העונש על החטא שלנו. אבל הוא עשה הרבה יותר - הוא ביצע ניתוח קוסמי. הוא הכניס השתלת לב באנושות שנפלה, חולת חטאים! הלב החדש הזה הוא לב של פיוס. זהו לבו של ישוע - זה שכאל וכאדם הוא מתווך וכהן גדול, מושיענו ואחינו הבכור. באמצעות רוח הקודש, בדיוק כפי שהבטיח אלוהים באמצעות הנביאים יחזקאל ויואל, ישוע מביא חיים חדשים לאברינו היבשים ונותן לנו לבבות חדשים. בו אנו יצירה חדשה!

מחובר אליך ביצירה החדשה,

יוסף טקח

Präsident
קהילת גרייס


PDFישו הוא הפיוס שלנו