אני אצא מזה?

כמה לעשות את זה משחק. חלקם עושים את זה בבהלה או מתוך פחד. חלק עושים את זה בכוונה, מתוך זדון. רובנו עושים את זה מדי פעם, אנחנו עושים את זה כל הזמן או במקרה. אנחנו מנסים לא להיתפס עושה משהו שאנחנו יודעים לא נכון.

זה ברור במיוחד בעת נהיגה במכונית. האם אוכל להימלט אם אעבור את המשאית הזאת בצד הלא נכון? האם אצליח להימלט אם לא אעצור לגמרי ב'עצור 'או אמשיך לנסוע בצהוב? האם אוכל לברוח אם יעלה על המהירות - אני ממהר, אחרי הכל?

לפעמים אני מנסה לא להיתפס בזמן הבישול או התפירה. אף אחד לא שם לב אם אני משתמש אחר תבלין או כי אני תפירה חתיכת עקום. או שאני מנסה לאכול חתיכת שוקולד נוספת שלא נצפתה או מקווה כי התירוץ הצולע שלי לא להתאמן לא התגלה.

האם אנחנו מנסים פעם לברוח דברים רוחניים בתקווה שאלוהים לא שם לב או להתעלם מהם? ברור, אלוהים רואה הכל, אז אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לברוח עם משהו כזה. החסד שלו לא מכסה הכול?

ובכל זאת אנחנו עדיין מנסים את זה. אנחנו יכולים להתווכח טוב: אני מתרחק לא להתפלל היום. או: אני מקבל משם עם זה אומר רכילות קטנה או להסתכל באתר המפוקפק הזה. אבל האם אנחנו באמת מסתלקים מהדברים האלה?

דמו של ישוע מכסה את חטאי נוצרי, העבר, ההווה והעתיד. האם זה אומר שאנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים? יש שאלו את השאלה הזאת לאחר שנודע כי החסד הוא לא שמירה על החוק של כל מה שצריך כדי להיות מסוגל לעמוד בפני אלוהים.

פאולוס עונה בשלילה חדה ברומאים 6,1-2:
"מה אנחנו רוצים להגיד עכשיו? האם נתמיד בחטא כדי שמידת החסד תהיה מלאה? רחוק יהיה!" חסד אינו רישיון לחטוא. מחבר המכתב לעברים מזכיר לנו: "הכל נגלה ונגלה לעיני מי שעלינו להשיב לו" (4,13). כשהחטאים שלנו רחוקים מזכרונו של אלוהים כמו המזרח מהמערב, והחסד מכסה הכל, מדוע בכל זאת צריך לתת דין וחשבון על עצמנו? התשובה לשאלה הזו היא משהו שזכור לי ששמעתי פעמים רבות במכללת אמבסדור: "גישה".

"כמה אוכל להרשות לעצמי להתחמק?" אינו גישה שמענגת את אלוהים. זו לא הייתה גישתו כאשר עשה את תוכניתו להציל את האנושות. זו לא הייתה גישתו של ישוע כשהלך לצלב. אלוהים נתן וממשיך לתת - הכל. הוא לא מחפש קיצור דרך, דרישת המינימום או מה שחוצה כעת את דרכו. האם הוא מצפה מאיתנו משהו פחות?

אלוהים רוצה לראות יחס נותן כי הוא נדיב, אוהב, שופע, יותר ממה שנדרש. אם נעבור את החיים וננסה לברוח עם כל מיני דברים, כי החסד מכסה את הכל, אז נצטרך לתת הרבה הסברים.

מאת תמי טקח


PDFאני אצא מזה?