Neugepflanzt

190 נמחק מחדש «הם כמו עץ, נטוע זה עתה על פלגי מים, אשר מביא את פריו בזמנו ועלוותיו לא נובלות» (תהילים א, ג),

גננים לפעמים להביא צמח למקום טוב יותר. אם הוא במיכל, זה פשוט יכול להיות זז כדי לקבל יותר אור שמש או צל מה הצמח צריך. אולי המפעל הוא חפרו לחלוטין עם השורש מושתל למקום שבו הוא יכול לגדול טוב יותר.

מרבית התרגומים של תהילים 1: 3 משתמשים במילה "נטוע". עם זאת, המילה "נטוע זה עתה" משמשת בתנ"ך הנפוץ. הרעיון הוא שמי שנהנה מהוראתו של אלוהים, פועל כקבוצה או באופן אינדיבידואלי כמו עץ ​​שהושתל מחדש. התרגום האנגלי "המסר" מתאר זאת כך: "הם עץ נטוע לאחרונה בעדן, שמביא פרי טרי מדי חודש, שעליו לא נובלים ואשר תמיד פורחים".

בטקסט העברי המקורי יש את הפועל «schatal» שמשמעותו «להכניס», «מושתל». במילים אחרות, העץ מועבר מהמקום שהיה לפני כן למקום חדש כך שהוא פורח טרי ומביא עוד פרי. עולה במוחי מה שאומר המשיח בג'ון טו, טז: "לא בחרת בי, אבל בחרתי בך והחלטתי שעליך לשאת פרי ולהישאר פרי שלך."

ההקבלה ראויה לציון. ישוע בחר בנו לפוריות. אבל כדי שנוכל לצמוח, היינו צריכים להתרגש ברוח. פול מביא מושג זה בהצהרתו כי המאמינים מניבים פרי משום שהם חיים והולכים ברוח בה הם מבוססים. "כפי שקיבלת את ישוע המשיח, האדון, לך בו, מושרש ונבנה בו והתגבש באמונה כפי שלימדו אותך בכך שאתה עשיר בהודיה" (קולוסים 2: 7).

תפילה

תודה לך, אבא, על שהזיז אותנו מנקודת ההתחלה הישנה לחיים חדשים, שהוקמו בחוזקה בישוע ובטוחים בו, בשמו אנו מתפללים. אמן.

מאת ג'יימס הנדרסון


PDFNeugepflanzt