חתיכת חתיכה

כשאני חושב לתת את ליבי לאלוהים זה נשמע קל מדי ולפעמים אני חושב שנוכל להקל מזה יותר מדי. אנו אומרים "אלוהים, אני נותן לך את ליבי" ואנחנו חושבים שזה כל מה שצריך.

"ואז שחט את העולה; והביאו לו בני אהרן את הדם, ויזרק אותו על המזבח מסביב. והביאו לו את העולה חתיכה אחר חתיכה ואת הראש, ויעלה בעשן על המזבח"(3. מוז 9,12-אחד).
אני רוצה להראות לך שפסוק זה הוא מקביל לתשובה שאלוהים רוצה גם עבורנו.

לפעמים כשאנחנו אומרים לאדון, הנה הלב שלי, זה כאילו שאנחנו זורקים את זה לפניו. ככה זה לא מתכוון. כשאנחנו עושים זאת בדרך זו, החרטה שלנו מטושטשת מאוד ואנחנו לא מתרחקים במודע מהמעשה החוטא. אנחנו לא רק זורקים חתיכת בשר על הגריל, אחרת זה לא היה מטוגן באופן שווה. זה אותו הדבר עם ליבנו החוטא, עלינו לראות בבירור ממה להתרחק.

הם נתנו לו את המנחה השרופה חלק אחר חלק, כולל הראש, והוא שרף כל חלק על המזבח. אני רוצה להתמקד בעובדה ששני בניו של אהרון הציגו בפניו את ההצעה טיפין טיפין. הם לא השליכו את כל החיה שם, אלא שמו חתיכות מסוימות על המזבח.

שימו לב ששני בני אהרון העניקו לאביהם את ההקרבה חלק אחר חלק. הם לא פשוט שמו את החיה שנשחטה על המזבח בכללותו. אנחנו צריכים לעשות את אותו הדבר עם ההקרבה שלנו, עם הלב שלנו. במקום לומר "אדוני, הנה לך ליבי", עלינו לתת לאלוהים את הדברים המזהמים את ליבנו. אלוהים אני נותן לך את הרכילות שלי, אני נותן לך את תאוותי בלבי, אני משאיר לך את הספקות. כאשר אנו מתחילים לתת את ליבנו לאלוהים בצורה זו, הוא מקבל זאת כקורבן. כל הדברים הרעים בחיינו הופכים לאפר על המזבח, שרוח הרוח תנשב.

פרייזר מרדוק