מידע משפטי

האתר www.wkg-ch.org של כנסיית האלוהים העולמית (WKG שוויץ) מיועד למידע כללי בלבד ואינו טוען שהוא צודק או מלא. אי הוודאות של המדיום מחייבת את ההסתייגויות הבאות. במקרים ספציפיים, שמורה הזכות ליישם את הוראות החוק, הפסיקה והנהלים הרלוונטיים.

תוכן אתר

WKG שוויץ נוקטת בכל הצעדים הסבירים על מנת להבטיח את אמינות המידע המוצג, אך אינה מתחייבת באשר לנכונות, אמינות או שלמות המידע הכלול באתר. תביעות האחריות בגין נזק מהותי או לא מהותי שנגרמו על ידי שימוש או אי שימוש במידע שנמסר או על ידי שימוש במידע שגוי ולא שלם, אינן נכללות ביסודו.

הצהרת אחריות לקישורים והפניות

אתר זה מכיל קישורים (הפניות) לאתרים אחרים. ל- WKG שוויץ אין השפעה על העיצוב או התוכן שלהם ולכן לא לוקחת אחריות. בפרט, כל אחריות לתוכן נדחית במפורש, בין אם היא בלתי חוקית, לא מוסרית או אפילו לא מתאימה לגיל. המבקר באתר כזה, אליו יש קישור בתוך האתר של WKG שוויץ, אחראי באופן מלא לביקורו.

פורמט קובץ

הגבלנו את עצמנו במכוון ל- PDF (פורמט מסמכים ניידים של Adobe) כבסיס למסמכים באתר שלנו. אתה צריך Adobe Reader כדי לפתוח מסמכים אלה. אתה יכול "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » להוריד בחינם.

הודעה על זכויות יוצרים

תוכן ומבנה המאמרים והתמונות המפורסמים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו מותר על פי חוק זכויות יוצרים מחייב הסכמה בכתב מראש של WKG שוויץ. תדפיסים והורדות מאתרים עשויים להתבצע רק לשימוש אישי, פרטי ולא מסחרי.

תוקף משפטי של כתב ויתור זה

יש לראות בהתייחס לאותם הצהרות כחלק מפרסום האינטרנטי אליו הוזכרת. אם חלקים או ניסוחים פרטניים של טקסט זה אינם אמורים להתאים, או לא יתאימו לחלוטין למצב המשפטי הרלוונטי, יתר חלקי המסמך לא ישפיעו על תוכנם ותוקפו.

Aktualisierungen

WKG שוויץ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.