מידע משפטי

אתר האינטרנט www.wkg-ch.org של כנסיית אלוהים העולמית (WKG שוויץ) מיועד למידע כללי בלבד ואינו מתיימר להיות נכון ומלא. אי הוודאות של המדיום מכתיבה את ההסתייגויות הבאות. במקרים פרטניים ספציפיים, יישום ההוראות המשפטיות הרלוונטיות, הפסיקה והפרקטיקה שמורות.

תוכן אתר

WKG שוויץ נוקטת בכל הצעדים הסבירים על מנת להבטיח את אמינות המידע המוצג, אך אינה מתחייבת באשר לנכונות, אמינות או שלמות המידע הכלול באתר. תביעות האחריות בגין נזק מהותי או לא מהותי שנגרמו על ידי שימוש או אי שימוש במידע שנמסר או על ידי שימוש במידע שגוי ולא שלם, אינן נכללות ביסודו.

הצהרת אחריות לקישורים והפניות

אתר זה מכיל קישורים (הפניות) לאתרים אחרים. ל- WKG שוויץ אין כל השפעה על העיצוב או התוכן שלהם ולכן אינה נוטלת על עצמה אחריות. בפרט, כל אחריות לתוכן נדחית מפורשות, בין אם זה בלתי חוקי, לא מוסרי או אפילו פשוט לא מתאים לגיל. המבקר באתר כזה, המקושר לאתר WKG שוויץ, נושא באחריות המלאה לביקורו בעצמו.

פורמט קובץ

כבסיס למסמכים באתר שלנו בחרנו בכוונה את פורמט ה- PDF (פורמט מסמכים נייד של Adobe) מוגבל. כדי שתוכל לפתוח מסמכים אלה, אתה זקוק ל- Adobe Reader. אתה יכול לעשות את זה "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » להוריד בחינם.

הודעה על זכויות יוצרים

תוכן ומבנה המאמרים והתמונות המפורסמים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים. כל שימוש שאינו מותר על פי חוק זכויות יוצרים מחייב הסכמה בכתב מראש של WKG שוויץ. תדפיסים והורדות מאתרים עשויים להתבצע רק לשימוש אישי, פרטי ולא מסחרי.

תוקף משפטי של כתב ויתור זה

יש לראות בהתייחס לאותם הצהרות כחלק מפרסום האינטרנטי אליו הוזכרת. אם חלקים או ניסוחים פרטניים של טקסט זה אינם אמורים להתאים, או לא יתאימו לחלוטין למצב המשפטי הרלוונטי, יתר חלקי המסמך לא ישפיעו על תוכנם ותוקפו.

Aktualisierungen

WKG שוויץ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.